Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

KÖVETKEZTETÉSEK

1, Mivel Isten nem jelenti ki magát ellentétes módon, és döntő a kijelentés igazság-jellege, nem lehet egyfelől Jézus Krisztus kijelentése, másfelől a hinduizmus, buddhizmus és iszlám egyaránt igaz.

2. Mivel Jézus Krisztusban Isten valóságosan kijelentette önmagát, ezért Jézus Krisztus és az Ő Evangéliuma hivatott arra, hogy megadja az ember és a világ szellemi alapját.

3. Jézus Krisztus egész üdvözítő és megváltó művével, valamint igéjével: „Menjetek el az egész világra…” (Mk 16,15) egyetemességet igényel. Krisztusban való hitünk nem szorítkozhat csupán szellemi belátásra, hanem arra kötelezi a keresztény embert, hogy Urának engedelmeskedjék. Ezért mindenkinek ki kell vennie a részét annak megvalósításában, hogy az Evangélium minden embernek hirdettessék, és így megvalósuljon Jézus egyetemesség iránti igénye.

4. A buddhizmus az emberekből kiinduló és ezért gyámoltalan kísérlet a világ végső alapjának megfejtésére, alapjában véve törvényvallás, mely nem ismeri a kegyelem, irgalom és megváltás fogalmát. Az emberiség mélységes vágyakozását azonban csak a kijelentés bőségszaruja elégítheti ki, melyből kegyelem, irgalom és megváltás árad. Ezt azonban kizárólag Jézus Krisztus és az Ő Evangéliuma adja.

5. A vallások bizonyos meghatározott kultúrák talaján nőttek ki, melyekhez messzemenően kötve vannak. Krisztus Evangéliuma azonban nincs egy bizonyos kultúrához kötve. Minden életformát és kultúrát magába ölel.

jezus-kenyer.jpg

 

Végső következtetés tehát: Jézus Krisztus Evangéliuma, mind kijelentés-jellegénél, mind pedig tiszta és világos üzeneténél fogva, minden emberi társadalom és kultúra számára egyetemes életelvnek és formáló erőnek bizonyul.