Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

A "LA QUINTA COLUMNA" összefoglalója a vakcinákban található grafén-oxidról és a nanoméretű - vezeték nélküli kommunikációra képes önszerveződő - "alkatrészekről", amiknek célja az emberi faj transzhumanizmus általi átalakítása, ami az emberi faj megszűnésével fenyeget 
 
https://www.facebook.com/100073889091219/videos/207381524929106
 

Grafén COVID kill shots: Hagyja, hogy a bizonyítékok önmagáért beszéljenek https://www.globalresearch.ca/graphene-covid-kill-shots-let-evidence-speak-itself/5763418 - Magyar felirattal: https://www.bitchute.com/video/Wl9xByDDx9kk/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jézus Krisztus / Yahusha Ha Massiach személyében próféciák teljesültek be, a vallásalapítókéban soha.  Egyetlen prófécia sincs  Buddha mögött.

 

buddha.jpg

 A vallásalapítók emberek csupán; Jézus Krisztus azonban valóságos ember és valóságosan Isten Fia; Buddha és Krisztus közé az istenfiúság von éles határt. Jézus Krisztus mondja: „Aki engem látott, az Atyát is látta.” (Jn 14,9) Ilyent Buddha soha nem mert mondani. 

j.-arckep.jpg

     Jézus Krisztus mondja: „Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok” (Jn 8,58), és ezzel az Ószövetségben megjövendölt öröktől fogva való létéről tesz bizonyságot. Ilyet se mert mondani soha Buddha. Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még, ha meghal is, élni fog” (Jn 11,25), és kizárólag csak Ő mondhatja: „Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,18/20) Ilyen királyi felségre valló kijelentéseket hiába keresünk a vallások alapítóinál. Egyetlenszerű Jézus abban, hogy magát Isten egyetlen, mindörökké érvényes kijelentésének vallja. 

Buddha és Jézus Krisztus között nemcsak személyükre, hanem életükre nézve is különbség van: a bűntelenség különbsége.                                       Buddha, aki Kr.e. 560 körül a mai Nepálban született, fejedelem fia, tehát herceg volt, aki nagy pompában és jólétben nőtt fel. Buddha 19 éves korában megnősült, de feleségén kívül még a legszebb táncosnőkből háreme is volt. Kicsapongó életet élt. 29 évesen eszmélt rá, milyen üres élv-hajhászó, bűnös az élete. Búcsút sem véve feleségétől és fiától, otthagyta őket és háremét is táncosnőivel. Önsanyargatás és böjtölés között kereste a megtisztulást. Aszkézisének hetedik évében, egy éjszaka, mikor fügefa alatt ült , „elnyerte a megvilágosodást” . Ettől kezdve hívták Buddhának. A Buddha név ugyanis cím, és annyit jelent: a megvilágosodott. Eredeti neve Gautama volt.                   

Egészen másként áll a dolog Jézus Krisztussal. Nála nem találunk megtisztulásért folytatott küzdelmet; Ő tiszta maradt a bűntől. Még ellenségeitől, az írástudóktól és farizeusoktól is nyugodtan kérdezheti: „Ki vádolhat bűnnel közületek?” (Jn 8, 46). Nem találták bűnösnek, noha szüntelenül leskelődtek utána, ezért el kellett némulniuk. Se hazugság, se szeretetlenség, gonosz szó, irigység vagy tisztátalanság nem volt az életében, noha szüntelenül találkozott ilyesmivel az emberek közt. Mégis szerette őket.

Buddha, Mohamed, a hinduizmus valamint Jézus Krisztus között az a különbség, ami a vallás és az Evangélium közt. Mindnyájan találkozunk szenvedéssel, betegséggel, halállal. Dolgunk van jogtalansággal, erőszakkal, zsarnoksággal. Hogyan tudunk ezekkel a súlyos, részben végzetes problémákkal szembenézni: van-e Isten, van-e élet a halál után? Mi lesz velem, bűnössel? Ezek a kérdések magas falként tornyosulnak elénk, szegény emberek elé. Isten pedig a fal mögött van, ott rejtőzik. Az ember azonban nem tud meglenni Isten nélkül. 
     Mikor az ember át akar törni a falon, és így keres választ kérdéseire, az a vallás. A vallás tehát az emberből kiinduló kísérlet, hogy feleletet találjon végső kérdésére; hogy áttörjön a falon. De valamennyi vallás megreked a sűrű ködfalban, ezért egyetlen vallás sem tud végső bizonyságot mondani. 
     Gyökerében és lényegében ellentétes ezzel az Evangélium. A vallásnak spekulatív nézetei és tanai vannak. Jézus Krisztus azonban maga az Evangélium, és ugyanő az, aki az Evangéliumot hirdeti. Mivel pedig Jézus Krisztus egyetlenszerű, mivel Ő Isten öröktől fogva való Fia, ezért szívbeli bizonyossággal és boldogan vallhatjuk: Isten felelete valamennyi vallás számára: az Evangélium. Az Evangélium Isten önkijelentése, önközlése.

A vallás alulról felfelé vezető út. Az Evangélium a felülről lefelé vezető út. A vallás az embertől Istenhez törő út. Az Evangélium Isten útja az emberhez. Jézus Krisztus felülről lefelé törte át a ködfalat. Mivel a vallásalapítók maguk is emberek, amint ennek tudatában is voltak, nem véletlen, hogy Buddha élete végén megvallja: még mindig az igazságot keresem. Jézus azonban azt mondta: „Én vagyok az igazság.” (Jn 14,6) Ez az Evangélium. Ebből következik, hogy: 
     Jézus Krisztus saját kijelentése szerint Isten Fia; 
     ezt megerősítik a beteljesedett ószövetségi próféciák; 
     míg Buddha tudta magáról, hogy ember, ezért kézen fekvő, hogy mindez kifejezésre jut abban a különbségben, amely a vallásalapító tanítása és Jézus Krisztus tanítása között van.

images.jpg

 Jézus Evangéliuma messze felülmúlja Buddha tanításait!

 

Én nemrég találtam erre az igazságra, ami 1700 éve el van leplezve:

http://hitbol.hu/konyv/a-leleplezett-titok/

 

 

 

Képgaléria